Περιήγηση
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε παρακάτω κάποιες από τις ασκήσεις – στόχους που έχουμε σε κάθε τμήμα , ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων  των μαθητών.

 • ΑΡΧΑΡΙΟΙ

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων:

 • ΜΕΣΟΙ

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων:

 • Ισορροπία στο ένα πόδι
 • Το φρένο Τ
 • Cross-over
 • Πεζοδρόμια, σκάλες
 • Ανηφόρες – κατηφόρες
 • Πήδημα πάνω από μικρό-εμπόδια
 • Κλπ
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων :

 • Κίνηση προς τα πίσω
 • Φρένα power slide
 • Κόλπα με κώνους
 • Περιβάλλον πόλης
 • Slalom σε κατηφόρες
 • Κλπ