Κωδικός Προϊόντος: 43.078517

Κατασκευαστής: Roller Blade

Κωδικός Προϊόντος: 19.909021

Κατασκευαστής: Powerslide

Κωδικός Προϊόντος: 52.FRJ-BK-16

Κατασκευαστής: Seba

Κωδικός Προϊόντος: 19.908004

Κατασκευαστής: Powerslide

Κωδικός Προϊόντος: 19.901399

Κατασκευαστής: Playlife

Κωδικός Προϊόντος: 19.880230

Κατασκευαστής: Powerslide

Κωδικός Προϊόντος: 62.FR180-BK

Κατασκευαστής: FR

Κωδικός Προϊόντος: 52.FR180-6

Κατασκευαστής: Seba

Κωδικός Προϊόντος: 52.FR1D80

Κατασκευαστής: Seba

Κωδικός Προϊόντος: 52.FR1D80-16

Κατασκευαστής: Seba

180.00360.00
Επιλογή

Κωδικός Προϊόντος: 52.FRW-PK

Κατασκευαστής: Seba

Κωδικός Προϊόντος: 62.FRW80-PK

Κατασκευαστής: FR